„V celé České republice počty pracovních smrtelných úrazů rok od roku klesají. V Libereckém kraji mělo úmrtí na pracovišti několik důvodů. Patří mezi ně například používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, nebo prodlévání v ohroženém prostoru,“ uvedla Ivona Foltisová z kanceláře generálního inspektora úřadu inspekce práce.

Jak dodala, příčinou jednoho z pěti smrtelných úrazů bylo ohrožení pracovníka jinými osobami. To může být například odvádění pozornosti při práci, žertování, hádky a jiná nebezpečná, avšak rozptylující jednání druhých osob.

„Za dvěma smrtelnými pracovními úrazy v kraji stojí špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. To je případ, kdy člověk při výkonu práce zbytečně riskuje,“ zdůraznila Ivona Foltisová.

Dva z lidí, kteří při práci přišli vloni o život, patřili podle profese k obsluze strojů a zařízení. Další obětí byl řemeslník. Při práci zahynul také jeden profesionální řidič motorového vozidla a jeden řidič nákladního automobilu nebo tahače.

„O příčině daného smrtelného úrazu však více než profese oběti vypovídá druh činnosti, kterou onen člověk zrovna vykonával. Například zaměstnanec technických služeb může utrpět pracovní úraz při prořezávání stromoví motorovou pilou a smrtelný úraz při téže činnosti může také utrpět lesní dělník,“ upozornila Ivona Foltisová.

Podle činnosti pracovníků za většinou z pěti pracovních smrtelných úrazů v kraji stojí motorové silniční nebo železniční dopravní prostředky. Jeden pracovník zemřel po pádu z výšky.

V celé republice vloni došlo ke 154 smrtelným pracovním úrazům, za většinu z nich mohly motorové silniční dopravní prostředky (celkem 46 úmrtí). Druhou nejčastější příčinou byl pád osoby z výšky (25 úrazů). Přesně 11 lidí zahynulo pod tíhou nějakého břemene a 9 pracovníků zasypala zemina, hornina, kámen nebo jiný materiál.

Naopak poměrně málo smrtelných úrazů způsobil elektrický proud (2). Jen za jedním z loňských úmrtí při práci stojí výbušniny, za dvěma pak hořlavé a vznětlivé plyny a oheň.

Pracovních úrazů, které neskončily úmrtím, se v roce 2006 v Libereckém kraji stalo podle statistiky přesně 2 731.

„Z tohoto počtu pracovních úrazů bylo 32 úrazů těžkých,“ dodala Ivona Foltisová.