„Na stránkách ministerstva financí si musí lidé najít odkaz. Tam je žádost o zřízení daňové informační schránky i přihláška k nahlížení, které je třeba vyplnit a odeslat,“ popisuje způsob zřízení schránky Anna Jesenská z Finančního ředitelství v Ústí nad Labem.

Finanční úřad poté vydá rozhodnutí. V tu chvíli je třeba poslat ještě přihlášku k nahlížení, aby se majitel do své schránky vůbec dostal.

„Dozví se v ní, kolik má zaplatit na daních, kdy má zaplatit, jestli něco nedluží, navíc schránka obsahuje vždy veškeré údaje i z ostatních finančních úřadů v zemi,“ dodala Jesenská.

Pokud tedy někdo například platí daň z nemovitosti a má majetek na různých místech v Česku, ve schránce najde všechny údaje pohromadě. Informace v ní jsou čerstvé, aktualizace probíhá denně.

Kdo chce o zřízení Daňové informační schránky požádat, musí mít ale nutně zřízený zaručený elektronický podpis.

„Ochrana údajů ve schránce je zajištěna právě vazbou na zaručený elektronický podpis,“ říká ředitelka Finančního ředitelství v Ústí nad Labem Jana Janoušková.

Zaručený elektronický podpis ale lidem nevydá finanční úřad. Získat ho mohou třeba na poštách.

„Zájem lidí o něj roste. Je třeba vyplnit na internetu elektronický formulář a přinést ho na poštu třeba na disketě či na cédéčku,“ vysvětluje postup mluvčí České pošty Dita Václavíková s tím, že poplatek činí 190 korun. Elektronický podpis vydává v Česku 74 pošt. Jejich seznam je na internetu.

V Libereckém kraji se podle ředitele finančního úřadu v Liberci Libora Pilaře novinka, která začala existovat teprve vloni, ujímá dosud pozvolna. Zatím využívají služeb daňové informační schránky hlavně daňoví poradci.

„Přesné číslo lidí, kteří si informační schránku na Liberecku zřídili, nyní nemám k dispozici. Ale většinou jde o ty, kteří se daním věnují profesionálně, tedy hlavně o daňové poradce. Ti ve schránce dohlížejí na platby svých klientů a na veškeré jejich povinnosti. Poradci tvoří asi 80 procent ze všech, obyčejní poplatníci této služby příliš nevyužívají,“ vysvětlil ředitel Libor Pilař.

Jediné náklady, které při založení schránky klient může, ale nemusí zaplatit, jsou za pořízení elektronického podpisu. Některé banky ale nevyžadují za elektronický podpis žádný poplatek. Jinak mají lidé všechno zdarma, včetně každého přístupu do daňové schránky.

„Ministerstvo si představuje, že přes daňové schránky v budoucnu povede komunikace s poplatníky. Člověk dostane na mobil zprávu, že mu přišlo do schránky nějaké sdělení finančního úřadu, a tak se jej dozví takřka hned,“ dodal ředitel Pilař.