Trať měřila 6100 m a převýšení je 375 m. Každým rokem se startuje u zastávky Harcov Myslivna v Liberci a horským terénem dojedou závodníci do cíle na Maliník. V letošním roce se zúčastnilo 21 chlapců a sedm dívek z devíti středních škol. Jeden chlapec přijel ze SOU Hostinné a tři závodníky přivezl učitel tělesné výchovy z Weinauschule Zittau. „Závod proběhl za podpory AŠSK Liberec a poděkování patří organizátorům Petře Pickové, Karlu Broklovi, Josefu Malcovi a Daliboru Čirličovi za hladký průběh závodu a škole Na Bojišti za materiální zajištění a zapůjčení auta," uvedla ředitelka závodu Ivana Mikesková. Všichni účastnící obdrželi v cíli tričko s logem závodu, chlapci a dívky na prvních třech místech věcné ceny, diplomy a medaile.