„Cvičební rok 2017/18 je rokem, ve kterém nás čeká spoustu práce. Bude to rok přípravy České obce sokolské na oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československého státu a také na XVI. všesokolský slet. Sletové skladby předvedeme začátkem června 2018 na župním sletu v Turnově a o měsíc později na všesokolském sletu v Praze," informuje Jarina Žitná, náčelnice Tělocvičné jednoty Sokol Liberec I.

Čtěte Liberecký deník.
KRÁTCE ze světa libereckého sportu. Přečtěte si stručné zprávy.

Sletový rok ovšem ani zdaleka nekončí nácvikem a předvedením hromadných skladeb, ale je v něm zařazena spousta dalších akcí, sportovních utkání a soutěží, turistických pochodů a srazů, i kulturních podniků všeho druhu. Ve dnech 22. – 23. září proběhne Libercem sletová štafeta, která odstartuje v Chotyni u sokolovny a končí na nádvoří Tyršova domu v Praze. „Ve svátek 28. září naše župa organizuje zájezd do Heřmanic, kde máme vyjednanou návštěvu sklárny a navštívíme i novou rozhlednu," připomíná.

„V současnosti je však nejdůležitější začátek pravidelného cvičení, které je určeno všem – od rodičů a dětí, předškoláků až k seniorům. Zveme všechny, kterým záleží nejen na osobní kondici, ale i na pohybu v příjemném a srdečném kolektivu sokolských cvičenců," zve Žitná na cvičení.

Fotbal. Ilustrační snímek.
Fotbalový dorost ve spodních patrech nějak chybí

V programu najdou zájemci všestrannou možnost sportovního vyžití, od gymnastických sportů jako je základní a sportovní gymnastika, kondiční aerobik, fit-cross, pohybová a taneční výchova, zdravotní tělocvik, základy sportovních her, atletika, pobyt v přírodě a turistika. To vše s přihlédnutím na zdravotní aspekty pod dohledem zkušených cvičitelů. „Jsme si jisti, že sokolská myšlenka a sokolské aktivity mají co říci i dnešku a dnešním občanům,“ dodává náčelnice Žitná.

Kromě TJ Sokol Liberec I. cvičí také sokolské jednoty v Horním Růžodole a ve Františkově. Veškeré informace získají zájemci v kanceláři župy v budově PVT, telefon 774 362 626, případně u sestry Jarky Krejsové, telefon: 737363 466, nebo Jarina Žitná – 778872696. O všech akcích informují Sokolové ve své vývěsní skříňce Sokola Liberec I. na budově magistrátu.