Kvalifikovaní trenéři, kteří obětavě pečují o kluky od přípravky po juniory, si zaslouží jmenovat – Vladimír Horák, Vlastimír Lenert, Mgr. Martin Mejzr, Mgr. Antonín Nechvátal, Zdeněk Pospíšil, Ing. Petr Prokop, Ing. Jaroslav Šverma, Jiří Taraba. Nejenže udrželi v nesnadné době přiměřeně početnou členskou základnu, ale družstva uspěla velmi slušně i v soutěžích.

Klubu se sice dlouhodobě snižuje počet registrovaných členů, protože má dnes mládež prostě spoustu jiných alternativ, a také méně kluků sportuje, ale i tak se zatím daří bojovat s úbytkem tak, aby nemusela skončit některá z kategorií.

Oddíl bohužel musí čelit i nepříjemným odchodům některých dorostenců na hostování do VK Dukla a je tak permanentně ohrožována i nejstarší kategorie juniorů. Sportovní třídy na ZŠ Sokolovská, určitá aktivace kontaktů a spolupráce s některými dalšími základními školami, občasné nábory zájemců, pravidelná práce s přípravkou klubu, akvizice hráčů v celém libereckém regionu, to vše má pozitivní vliv na to, že mládežnický volejbal chlapců se v Liberci stále drží.

Klub dosáhl v uplynulé sezoně také výborných soutěžních úspěchů. Největšími jsou udržení obou vrcholných soutěží dorostenců – extraligy juniorů (do 20 let) a extraligy kadetů (do 18 let), když kadeti dokonce sahali ve své extralize velmi reálně po medaili, skončili čtvrtí ve dvanáctičlenné soutěži, když za sebou nechali celou řadu středisek, která měla podporu ČVS a velkých klubů.

U juniorů je udržení soutěže o to cennější, že řada kluků studovala mimo Liberec a nemohla trénovat podle představ trenérů, tři odchovanci navíc hráli za VK Dukla, museli hodně pomáhat kadeti. V žácích si výborně vedli především ti mladší, kteří patřili jasně k nejlepším v kraji a někteří hráli i v družstvu starších žáků. Ti skončili v krajském přeboru sice až třetí, ale s přihlédnutím k početně velmi slabým ročníkům 1992/3 nehráli špatný volejbal.

Krajské centrum mládeže, kde za Slavii pracuje trenér Vlastimír Lenert, skončilo na tradičním neoficiálním MČR krajských výběrů v Jablonci na 8. místě (15 účastníků), což sice lze považovat za průměrný výsledek, ale opět s přihlédnutím k početně slabým ročníkům 1992/3 zejména v samotném Liberci, to byl počin velmi dobrý. Z Libereckých se prosazovali Jakub Moštěk (odchovanec českolipského volejbalu) a Marek Červa.

Celkem 6 hráčů okusilo reprezentační akce, nejvíce se v mládežnických výběrech prosadili Michal Vaněček (r. 1990) a Pavel Havelka (r. 1991), pravidelněji na kempy jezdil také Ludvík Maier. Na jedné až dvou akcích byli dále David Mysliveček, Tomáš Melich a Matěj Fikera.

V klubu vyrůstají další talentovaní chlapci, kteří nejsou třeba až na vrcholové úrovni, ale mohou se prosadit i v nižších republikových soutěžích dospělých. Klub zde není zdaleka jen pro výchovu špičkových borců.

Současní junioři jako jsou nahrávači Lukáš Prokoph a Tomáš Kysel, smečaři Ondřej Brychcí, Marek Nesvačil a Jan Suchánek nebo libero Jirka Veselý, stejně jako do juniorů Dukly na hostování se připravující Štěpán Šandera či David Novotný, mají solidní základ pro možnost věnovat se výkonnostnímu sportu, když budou chtít.

Klub se zúčastnil na závěr sezony tradičně zahraničního megaturnaje na trávě. Tentokrát vyměnil Holandsko za Německo a tři družstva (dvě žákovská, jedno dorostenecké) absolvovala krásný turnaj u Regensburgu. Startovalo přes 20 hráčů Slavie.

Vývoj střediskového systému v ČR (koncentrace víceméně jen na reprezentační výběry země od 1. ledna 2008) a pokračující orientace liberecké Dukly jen na vrcholový sport dospělých, rezultovaly uprostřed sezony v rychlé hledání podpory a strategického partnera jinde.

To se podařilo a TJ Slavia uzavřela dlouhodobou smlouvu s Volejbalem Brno, s mládeží dnes bezkonkurenčně nejlépe pracující klub ČR. V Projektu volejbal, jehož je brněnský klub autorem a garantem, nachází TJ Slavia v práci s mládeží řadu styčných bodů se svou dlouhodobou filozofií, tj. zejména nabídka všem zájemcům o volejbal, kteří jej v klubu chtějí provozovat, maximální podpora těch, kteří na sobě chtějí pracovat a dokončení výchovného procesu v kategorii juniorů.

Volejbal Brno garantuje finanční a materiální podporu, spolupráce na poli metodickém a trenérském má v plánu mj. využívání služeb špičkových trenérů k občasným specializovaným tréninkům, trenérské stáže apod.

Příští sezonu, která bude jubilejní (40.) v historii, by chtěl klub absolvovat minimálně tak solidně jako tu právě skončenou, se zabezpečeným rozpočtem, stabilní členskou základnou, dále pak udržet dlouhodobé nejvyšší soutěže dorostu a probojovat se na Mistrovství republiky žáků.