Nenáročný, asi osmikilometrový okruh ulicemi města připravilo již podvanácté občanské sdružení Cyklisté Liberecka u příležitosti Evropského týdne mobility a Evropského Dne bez aut. K akci se připojilo padesát cyklistů.

Skupina vyrazila od liberecké radnice volným tempem tak, aby stačili starší lidé i děti. Trasa vedla také kolem nové stezky pro pěší a cyklisty, která vyrostla v Jungmannově ulici směrem k viaduktu.

Akcí chtěli organizátoři upozornit zastupitele a vedení města na to, že stávající podmínky pro jízdu na kole v Liberci jsou, i přes mnohá zlepšení v posledních letech, stále nevyhovující. Poukazují hlavně na potřebu vytvořit ve městě síť cyklotras spojující centrum města s jednotlivými městskými částmi.

„Požadujeme například prodloužení cyklostezky podél Nisy u čistírny odpadních vod směrem na Machnín nebo prodloužení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na ulici Dr. Milady Horákové až ke kruhovému objezdu v Rochlici.

Cyklistům v Liberci dále chybí napojení plánované stezky pro chodce a cyklisty podél ulice Sokolské na cyklostezku Nisa, na které je navíc pro zvýšení bezpečnosti potřeba doplnit přechody pro chodce o přejezdy pro cyklisty. Vhodné by také bylo umožnit cyklistům průjezd některých málo frekventovaných jednosměrných ulic obousměrně," vyjmenoval organizátor Pavel Matějka z občanského sdružení Cyklisté Liberecka.

Cyklojízdou chtějí její účastníci zároveň sdělit, že na kole po Liberci jezdí a záleží jim na tom, jaké podmínky město Liberec a ostatní vlastníci pozemních komunikací v Liberci pro jízdu na kole vytváří.