Proč právě tenis?
V dnešní době plné nejrůznějších nástrah je nesmírně důležité vyplnit našim dětem volný čas smysluplně a vzbudit v nich opravdový zájem o něco, co jim v tom nejkritičtějším věku pomůže, aby se podobných nástrah vyvarovaly. Přestože je tenis individuální hra, která buduje charakteristické vlastnosti jako jsou samostatnost, schopnost rozhodování a další, u nás v LTK trenéři kladou důraz také na to, aby děti měly týmového ducha. Společná soustředění, tréninky i aktivity mimo tenisové dvorce, to jsou věci, které děti sbližují a vytvářejí skvělou sportovní partu, do které se vždy rády vracejí.

V kolika letech obvykle děti začínají s tenisem?
Ideální věk pro první tenisové krůčky je 4 - 6 let. Záleží především na fyzických předpokladech a mentální vyspělosti dítěte.

Jak probíhá tréninkový cyklus těch nejmenších? Myslím, jak často trénují, jak dlouhá je tréninková jednotka, kolik dětí se na ní schází, atd.?
První sezonu mají děti tréninky jednou až dvakrát v týdnu a to zábavnou formou. Na kurtu je 4 - 8 dětí, házejí míčkem, hrají hry a pinkají do míčku. Cílem je zaujmout dítě, aby se na tenis těšilo. V tomto období mají náborové děti trenéry hrazeny. Podmínkou hrazených tréninků je zařazení dítěte do některé z náborových skupin LTK, které jsou určeny šéftrenérem klubu.

Pod jakým vedením budou děti tenisově vyrůstat?
Před 3 lety se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími profesionálními trenéry a na základě práce celého trenérského týmu v LTK pomalu začínáme sklízet úspěchy. Radost nám dělají jak elévové, kteří v týmové soutěži vyhráli Liberecko – Děčínské kolo a v silné konkurenci obsadili 3. místo v severočeském kraji, tak mladší žáci, kteří zvládli přechod do již závodního tenisu a v rámci nejvyšší severočeské divize svádějí kvalitní souboje.

Kdy se budou konat nábory nových dětí?
Masivní nábory pořádáme dvakrát ročně a to vždy na začátku května a na začátku listopadu v mateřských školkách a v prvních třídách základních škol. Průběžně k nám však mohou rodiče své ratolesti hlásit celý rok a domluvit si individuální schůzku se mnou nebo kterýmkoli dalším trenérem LTK. Děti jsou následně rozděleny do jednotlivých skupin podle věku, fyzických předpokladů a časových možností rodičů.

Jak a kde mohou rodiče své dítě přihlásit?
Přímo u mě, u kteréhokoli dalšího trenéra, u managera klubu. Kontakty jsou k dispozici jak v areálu LTK, tak i na našich internetových stránkách www.ltkliberec.cz.