Mezinárodní porota hodnotila koně dvacetibodovou stupnicí v pěti kritériích: typ, hlava a krk, tělo a jeho linie, končetiny, pohyb. Charakteristickou vlastností plnokrevného araba je právě jeho unikátní vzhled a stavba těla. Ty dávají tomuto koni možnost pohybovat se ojedinělým způsobem, který uchvátí nejednoho milovníka koní.

Právě tyto vlastnosti vedly ke vzniku šampionátů arabských plnokrevníků, kde se koně posuzují v různých věkových kategoriích na základě exteriéru a mechaniky pohybu.