Každý z běhů měl i letos svou vlastní tematickou medaili. Zájemci si mohli vyzkoušet terapeutickou metodu tejpování, pořídit si památku na závod prostřednictvím fotokoutku či si osvojit správné samovyšetření prsou. Děti si užily malování na obličej a pochutnaly si na cukrové vatě.