Někteří lidé, jimž ještě neuschl ani inkoust na jmenovacím dekretu, se už ale stihli pasovat nejen do role těch lidí, kteří nejlépe vědí jak financovat sport v ČR, ale ještě svými výroky uráží tu obrovskou masu dobrovolných a mírně placených funkcionářů, trenérů a ostatních činovníků v TJ/SK, bez kterých by sport již dávno v takové podobě a rozsahu neexistoval.

Ze sdělovacích prostředků řadu informací máte, ale musím říci, že jsou dosti chaotické a v řadě případů s překroucenými fakty. Jedno pořekadlo říká: „Za vším hledej ženu“ - tady platí to současné: „za vším hledej peníze“. Důvodem těchto ataků pouze na ČSTV (o ostatních střešních organizacích jako je např. Sokol, Orel, ATJSK apod., které jsou rovněž akcionáři Sazky vůbec neslyšíte) je boj o jeho majetky a ten nebývá nikdy příliš čistý.

V úrovni ČSTV se nyní snažíme o zajištění chodu krajských a okresních organizací, které působí jako servisní organizace pro sdružené svazy a TJ/SK - tyto snahy mají „dobře našlápnuto“ a předpokládám, že dojdou k pozitivnímu konci.

ČSTV v současné době řeší i zásadní problémy, které si možná ne každý funkcionář v TJ vůbec uvědomuje. Z členství v ČSTV každému členu a každé TJ/SK plynou kupříkladu tyto výhody:

1) úrazové pojištění všech členů: uzavřená smlouva s Kooperativou je pro ČSTV jako celek (se všemi sdruženými subjekty) velice výhodná a dává sportovcům při sportování a pořádání akcí určitou jistotu. V současné „převratné“ době by se mohlo ale stát, že tato smlouva nebude prodloužena (nebudou na ni peníze), což by mělo zásadní vliv na sdružené subjekty a v součtu by náprava stála rozhodně více. Nyní platí smlouva do 31. března 2011 a prodloužena musí být do 9. února 2011. O stavu věci vás budu při nových skutečnostech samozřejmě okamžitě informovat.

2) úhrady společnostem OSA a Intergram: v řadě TJ si ani neuvědomují, že když při sportu pustí do reproduktorů hudbu, že se jedná o veřejnou produkci a že by za ni uvedeným společnostem měly platit za autorská práva. Dnes je tato služba pokrytá opět společnou smlouvou - pokud nebudou peníze na jejich prodloužení, může z toho vzniknout řada problémů - navštívil-li by vaši TJ při takovéto nepovolené veřejné produkci zástupce těchto společností, vystavuje se TJ velkým sankcím a pokutám.

Jako věčný optimista ale věřím, že se vše vyřeší ku prospěchu sportu.

Ing. Vladimír Boháč, předseda LB-STO o. s. a krajského sdružení ČSTV