Po dohodě s představiteli Krajského sdružení ČSTV a Krajského fotbalového svazu hodlá na tento účel jeho resort vyčlenit ještě v letošním rozpočtu částku kolem 800 tisíc korun.

„Z tohoto fondu by Liberecký kraj pomohl uhradit postiženým oddílům alespoň nejnutnější náklady související se zprovozněním sportovišť nebo zabezpečením jejich účasti v pravidelných soutěžích,“ řekl náměstek hejtmana, který již navštívil například zničené fotbalové hřiště v Nové Vsi.

Záměr je podle něj nutné schválit v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje. „Předpokládám, že vše stihneme v průběhu září,“ potvrdil Radek Cikl odhodlání rychle pomoci sportovním klubům a oddílům s odstraňováním škod.