„A to s nabídkami angažmá už skoro komukoliv. Bez ohledu na věk, kvality, vzrůst, charakter a perspektivu oslovovaných hráčů. To je realita, která by být nemusela a je velká škoda, že je tak úplně zbytečně budoucnost klukovské základny v TJ Slavia, a tím v Liberci a okolí, permanentně ohrožena,“ tvrdí trenér Slavie Petr Prokop.

Počet hráčů a kvalifikovaných trenérů v oddílu se během posledních 5 - 6 sezon snížil o 60%. „Přetahování celých skupin mladých hráčů TJ Slavia se stalo superpohodlným řešením existence nesystémového družstva juniorů VK Dukla, které, pokud má mít smysl, musí fungovat na zcela jiných principech, než je každoroční atak na skupinu odchovanců Slavie.

Hráčů samozřejmě v drtivé míře bez perspektivy nebo ambic působit kdy ve vrcholovém sportu, protože takoví se nevychovávají v jednom klubu a v takovém počtu jako na běžícím páse. Této rezignaci na skutečné smysluplné fungování Sportovního centra produkujícího hráče pro vyšší patra volejbalových soutěží a také reprezentaci (klub už nedisponuje ani gescí Sportovního centra) také odpovídá reálný stav výsledků juniorů VK Dukla, individuálních i týmových.

Umístění družstva řadu let neodpovídající podmínkám vytvořeným zde státem (armádou), žádný reprezentant, kde nic, tu nic. O to je to samozřejmě vše smutnější, co se v Liberci desítky let budovalo a udržovalo, může skončit, aniž by to na straně druhé přinášelo byť je vzdáleně pozitivní efekt. Vedení TJ Slavia a oddílu volejbalu by to dejme tomu mohlo být jedno, nicméně cítí i jistou odpovědnost vůči generacím trenérů, kteří tady cosi budovali, když primitivní postupy jiného klubu nadaného postavením a státními penězi mohou vše ukončit,“ hovoří trenér.

Přes tyto nemalé problémy oddíl Slavie pokračuje a vstupuje do nové sezony. Ačkoliv úspěchy z let do r. 2006 už nejsou a klub tím přichází při hodnocení vedením ČVS o důležité body, byl mu zatím ještě přiznán statut Sportovního střediska při ZŠ Sokolovská, s níž TJ Slavia dlouhodobě spolupracuje a kde také trénují přípravka a žákovské kategorie. Dále se rovněž, přiměřeně recesnímu stavu i ve sportu, rozvíjí spolupráce s Volejbalem Brno jako jedním ze špičkových center volejbalu mládeže.

„Jakkoliv oddíl byl vnějšími zásahy VK Dukla do své práce nucen opustit nejvyšší soutěž dorostu, kde řadu sezon mohl působit a mnoha hráčům to poskytovalo různé výhody i mimovolejbalové (např. studium) do budoucna, jakkoliv oddíl přišel skoro o všechny juniory, bude dále působit v 1. lize této kategorie, ač s velmi mladým týmem, složeným z 80% z kadetů (do 18 let) a žáků (do 16 let),“ dodává Prokop.

Žákovský tým TJ Slavia (r. n. 1996 a mladší) se opět zúčastní krajského přeboru a také dlouhodobého Českého poháru, kde by chtěl dosáhnout lepšího umístění než loni (v dolní polovině soutěže 30 družstev). Tyto kategorie také velmi dobře dále spolupracují s DDM Větrník, s nímž je mj. také váže provozování kroužku míčových her na ZŠ Sokolovská a různé náborové akce nebo akce propagující různé sporty včetně volejbalu mezi dětmi a mládeží.