Závodním prostorem bude oblast mezi sedlem Na Rozkoši a vrcholem Javorník. Jako centrum závodů byla zvolena Základní škola v Ostašově.

Horský OB je orientační závod dvojic v terénu na velmi dlouhé vzdálenosti. Každá dvojice musí v předepsaném pořadí navštívit kontrolní stanoviště, jejichž přesné umístění je vyznačeno v podrobné speciální mapě, která vychází z turistické mapy, používá se závodní mapa s měřítkem 1:50 000.

Závod má dvě etapy a obě začínají již od 8.30 hodin. První den je na začátku trati několik kontrol ve volném pořadí, pak už je pořadí pevně stanoveno. Druhý den je pořadí všech kontrol pevně dáno a startuje se s časovými odstupy dle výsledků z prvního dne a rozhoduje pořadí v cíli. Závodí se v 5 kategoriích HH dva muži, DD dvě ženy, HD muž a žena, veteráni a příchozí. Tratě se pohybují pro hlavní kategorie okolo 30 km kategorii HH a 20 km pro DD (vzdušnou čarou).

Mistrovství je každoročně jediným závodem pořádaným na území republiky, proto se těší velkému zájmu běžců. „Předpokládáme účast 250 dvojic nejen z republiky a doufáme, že se závod na Ještědském hřebeni bude líbit," zve ředitel závodu Jakub Škoda.