Svůj hlas jednomu z kandidátů dalo přes 10 tisíc jednotlivců. Lev zvítězil doslova o pár hlasů, těsně následován motivem televizního vysílače Ještěd. Vzhledem k tomuto těsnému pořadí prvních dvou se Organizační výbor rozhodl, že zatímco lev se stal maskotem mistrovství, své místo dostane v jeho průběhu také Ještěd – bude průvodcem všech hostů po městě Liberec během tzv. Winter Festivalu, nedílné součásti všech mistrovství.

Z celkových 10 370 hlasujících čtenářů se 4186 vyjádřilo pro motiv lva a 4102 pro motiv Ještědu. Poslední z motivů, veverka, zůstala s 2082 hlasy na třetím místě. Finální podoba lva bude poprvé slavnostně představena na nadcházejícím mezinárodním kongresu FIS v Kapském Městě.

Došlo také 427 návrhů na jméno. Z nich byly eliminovány vulgarity, které s sebou, bohužel, každé veřejné hlasování na internetu nese. Byla vyloučena i ta jména, která by byla obtížně vyslovitelná pro cizince. Finální verze seznamu nyní obsahuje celkem 353 jmen, jež budou dále posuzovány Organizačním výborem MS, FIS a APF na základě četnosti podobných jmen a jejich použitelnosti pro maskota. Výsledné jméno bude oznámeno souběžně s finálním výtvarným ztvárněním.