Rozhodla o tom v Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci 13. valná hromada Krajské organizace České unie sportu Libereckého kraje (KO ČUS LK).

„Změny, které v nedávné době proběhly v naší největší sportovní organizaci ČSTV, se logicky dotkly i nižších řídících článků tohoto subjektu, tedy krajských organizací. Došlo k přejmenování organizace na Českou unii sportu," uvedl Boháč.

Valná hromada KO ČUS LK se konala za poměrně velkého zájmu sdružených subjektů tedy zástupců komory TJ/SK a komory svazů. Z 33 pozvaných delegátů se jich zúčastnilo 27 tedy více jak 81 %. Byla zvolena i nová krajská rada ve složení: Ing. Milan Hornych (za okres Česká Lípa místopředseda za komoru TJ/SK, Petr Chmelař (Česká Lípa), Petr Zahradník, Oldřich Langhamr (oba za Liberec), František Svoboda a Stanislav Dlouhý (oba za Semily).

Místopředsedou v komoře svazů byl opět zvolen Ing. Petr Skalický (lyžování), dále pak Václav Severýn (fotbal), Roman Málek (atletika), Mgr. Rudolf Malý (volejbal), Jaromír Dlouhý (lední hokej), Romana Zemanová (šachy), Jiří Vele (judo) a Ing. Zdeněk Kračmar (badminton).

Ve staronovém složení byla zvolena i revizní komise krajské organizace: předsedkyní bude i nadále Zdena Marková (Semily) a členy František Klíma (Jablonec) a Ludvík Pfleger (Liberec).