Rychlost, hbitost, přesnost zacílení a vynikající postřeh, ale také smysl pro čest, statečnost a věrnost. To jsou ctnosti a dovednosti, které mají šanci osvojit si děti a dospívající v novém kroužku, který letos otvírá Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci.

Mladí šermíři

Kroužek, nazvaný Umění šermířské, se objevil v nabídce Větrníku v novém školním roce letos vůbec poprvé. Je určen chlapcům a dívkám od deseti do devatenácti let. Maximální počet žáků je stanoven na dvanáct. Malí šermíři se budou v kroužku zdokonalovat jednu hodinu týdně.

„Šerm je umění, které v historii rozhodovalo o životě a smrti. Dnes jej ovšem chápeme spíš jako sportovní disciplínu. Náš nový kroužek nabízíme všem dětem, které by se rády naučily nejen základy šermu, ale které také přitahuje doba rytířských soubojů," vysvětlila ředitelka DDM Větrník Jana Pavlíková.

Podle vedoucího Martina Grosse bude kroužek zaměřen především na obranu. Děti by se měly za rok trvání kurzu například naučit správné postoje, krokování, kryty, páky, odzbrojovací techniky a ideální vzdálenosti při soubojích. Osvojit by si měly základy zacházení nejen s mečem, ale i dalšími zbraněmi různých délek, třeba dýkami nebo noži. Dozvědí se také něco z historie a budou s vedoucím probírat rovněž rytířské ctnosti. Výuka bude vycházet z Německé školy šermu.

Bitka v krčmě

„Naše hodiny oživíme i divadelními scénkami, které si budou děti samy vymýšlet, například bitku v krčmě nebo různé souboje. Z vlastní zkušenosti vím, že akční scénky jsou právě tím, co děti hodně baví," doplnil vedoucí kroužku Martin Gross.

Německá škola šermu je charakteristická bojem dlouhým mečem. Dosáhla své klasické formy ve 14. a 15. století. Jejím znakem je dvouruční držení zbraně, zaměření na sek i bod a pohyb v prostoru. Buduje u žáků základy správných pohybových návyků, cit pro tempo a vzdálenost a čistotu pohybu. Žáci se učí nejen vnější formě pohybu, ale i šermířskému myšlení, postřehu, pozornosti a taktickému uvažování. Dům dětí a mládeže Větrník otevírá každý rok zhruba 100 kroužků širokého zaměření, ve kterých tráví aktivně svůj volný čas kolem 1 250 dětí a dospívajících. Kroužek šermu probíhá každou středu od 14 do 16 hodin.

Dům dětí a mládeže ale není jediný v krajském městě, který se věnuje výuce šermu. Zatímco DDM s výukou šermu teprve začíná a kroužek se otevře letos úplně poprvé, první zmínka o oddílu šermu v Liberci je datována rokem 1945 a patří Šermu Liberec, který funguje v TJ Lokomotiva.

„Zakládajícími členy oddílu byli šermíři: Liška, Fix, Kuneš, Michl. Tehdy se šermovalo fleretem, kordem, šavlí a také bodákem. V roce 1961 přešel oddíl pod křídla TJ Lokomotiva. V té době byl předsedou oddílu František Coufal. Ve stejném roce byl pořádán 5. ročník Ještědského štítu (dnes Ještědský pohár), kterého se zúčastnilo 10 družstev z celé republiky," připomíná historii libereckého šermu Petr Brabec a dodává, že už tenkrát dosahovali liberečtí šermíři významných úspěchů.

Šampioni z Liberce

„Vybojovali nejen tituly krajských přeborníků, ale i finálová umístění na celorepublikových přeborech. Mezi významné šermíře patřil například Pavel Port, který byl později nominován do reprezentačního družstva v šermu kordem," řekl Brabec.

V současnosti navázali na úspěchy z minulosti například liberecký fleretista Romuald Klemm, který vyhrál soutěž Českého poháru i mistrovské soutěže a získal titul mistra ČR v šermu mladších žáků fleretem.

Oddíl má přes 30 členů a stále přijímá nové. Dva aktivní trenéři Renda Niesig a Milan Kulík se starají o začátečníky i pokročilé profesionály.

Kurz pro nováčky probíhá v TJ Lokomotiva každou středu a pátek od 16:30 do 17:30. Zájemci mohou nahlédnout nebo se rovnou přihlásit. Šanci mají začátečníci i pokročilí.

KROUŽKY ŠERMU

Umění šermířské DDM Liberec

pro děti od 10 19 let

Středa 14:00 16:00

Zápisné 1 000 Kč za rok

Šerm-Liberec TJ Lokomotiva

Začátečníci

Středa 16:30 17:30 malý sál

Pátek 16:30 17:30