Pro sezonu 2009-10 nabídla pro možnost udržení svého juniorského týmu celkem sedmi juniorům TJ Slavia působení v Dukle a nyní probíhá na ČVS řízení, které má rozhodnout, zda čtyři z nich, kteří nabídku přijali, budou moci hostovat v jiném klubu, přestože mají se Slavií podepsané členské smlouvy a majitel VK Dukla odmítl uhradit kompenzace.

Nechceme si nechat rozložit dorost

Ing. Jaroslav Šverma, dlouholetý trenér TJ Slavia, k tomu říká: „Absolvoval jsem mnoho jednání v zastoupení výboru oddílu s majitelem VK Dukla v r. 2008 poté, co jednostranně ukončil smluvní vztah mezi kluby. Nevěřil jsem kolegům, že není prostě možné se s ním dohodnout na nějaké inteligentní a civilizované variantě, která by vedle jeho vlastních zájmů, případně zájmů několika hráčů, chránila také zájmy mateřského oddílu, z jehož alespoň relativní spokojenosti může nakonec do budoucna profitovat. Prohlašuji, že to skutečně možné není, po vlastní zkušenosti nemám pochyb. Učinili jsme od sezony 2007/8 vše proto, abychom hráli nejvyšší soutěže dorostu trvale, vytvořili jsme solidní podmínky ve spolupráci se Sportovním centrem mládeže v Brně, jež před dvěma roky nahradilo Duklu – ta zrušila na konci roku 2007 smlouvu o společném SCM se Slavií. S hráči a rodiči byly uzavřeny členské smlouvy, jež mají chránit klub před odchodem celých skupin hráčů. Uvolňovat na hostování hráče, kteří prokazatelně chtějí a mohou prorazit do dospělého vrcholového volejbalu a myslí si, že třeba roční pobyt v juniorce Dukly jim v tom pomůže, jsme ochotni i nadále a dokonce za podmínek, které zdaleka nejdou do parametrů, jež máme sjednány ve smlouvách. A to přesto, že nemusíme sdílet jejich názor. Hrajeme extraligu, netrénujeme ani náhodou méně než soused. Ale uvolňovat hráče, kteří nemají parametry na vrcholový sport a jejich motivy jsou všelijaké, za cenu rozkladu vlastního dorostu, chceme jen za skutečně zásadní kompenzace, jinak provozování klubu ztrácí smysl. V roce 1986 jsem předal celé extraligové družstvo Slavie nově vznikajícímu týmu juniorů Dukly (dnešnímu kolegovi Lenertovi), protože jsme to takto chtěli a doufali, že si postupem času soused vytvoří mládežnickou základnu. Nestalo se, tak proč mám pracovat ve prospěch nějakého podnikatele a proti zájmu vlastního klubu? Takže pokud letos projde ČVS násilné hostování těch čtyř hráčů bez splnění našich požadavků, jsem rozhodnut svou práci s mládeží zásadně omezit nebo úplně skončím.“

Chybí adekvátní náhrada

Na slova Švermy navazuje místopředseda klubu Jiří Taraba: „Letos jsem se po 11 letech trenérské práce rozhodl tuto svou činnost přerušit a pomáhám pouze jako činovník. Z té práce jsem přestal mít radost. Rozhodl jsem se nepokračovat jako trenér, který vlastně slouží jinému klubu, a ne dost na tom, ten ještě za naše služby nechce poskytovat adekvátní náhradu našemu klubu, pro který jedině chci pracovat. Neznám podobný případ ani u nás ani v zahraničí, kdy by si mohl takhle jeden klub žít na úkor práce druhého, jenž za něj oddře nejtěžší práci. Tedy aniž by se snažil v takovém případě maximálně splnit požadavky mateřského klubu.“

Vlastimír Lenert, trenér družstva juniorů Slavie dodává: „Poté, co jsou zablokováni čtyři hráči žádající o hostování, přišli jsme ještě o další hráče, které to přestává bavit a já se jim ani vlastně nedivím. Upozorňovali jsme na to v posledních letech mnohokrát  Duklu i ČVS, že vznikne velký problém, a je to tady. Máme nyní jen čtyři funkční juniory, o osm borců jsme přišli. Představte si, že se v květnu (termín ČVS) po konzultacích v klubu a ujištění se, že máme dostatečně početný kádr hrát nejvyšší soutěž, přihlásíme do extraligy a v průběhu následujících měsíců se smrskne kádr na půlku. Vše stojí spoustu peněz a nikoho to nezajímá.“

Vypadá to na konec Slavie Liberec?

Ing. Petr Prokop, předseda klubu: „Dlouhodobě je postavení liberecké Dukly ve výchovném systému mládeže ve volejbalu ujeté. Určitě nemůžu mluvit v kategoriích absolutních, ale po více než 40 letech práce ve volejbalovém hnutí neznám obdoby. Nicméně může-li si vyvolený klub fungovat v rámci sportovního svazu, aniž by se staral, tak jako ostatní o mládež (nejen u nás, ale zejména všude okolo nás povinnost), nemůže mít možnost likvidovat jiný klub s mládeží jen proto, že ten má tu geografickou smůlu, že funguje v jednom městě. Pro mladé hráče je pak nesmírně pohodlné odkvačit o pár ulic dál a pro majitele klubu, jenž není nadán potřebnou morálkou a zodpovědností, nesmírně snadné je přetáhnout, tím spíše, má-li za zadnicí armádní podmínky. Nevytvořila-li se, přes naše dlouhodobá varování na ČVS samotném žádná pojistka proti dnes již zajisté likvidaci našeho oddílu, snažili jsme se a dále snažíme bránit institutem smluvního členství hráčů. Za posledních 9 sezon jsme uvolnili do Dukly na 30 (!!!) hráčů a poslední 3 - 4 sezony upozorňujeme na to, že takový exodus, mj. v důsledku klesajícího zájmu dětí o volejbal, nebude dále možný. Nemáme ambici chtít po jiném klubu, aby juniorskou kategorii zrušil, přestože v případě sousední firmy je nasnadě, že si ji vede jen jako případný laciný zdroj hráčů do týmu A, jenž je jediným smyslem existence klubu a podnikání majitele, juniorka určitě nikoliv. Ale máme ambici pokračovat ve výchově volejbalistů, v nižších kategoriích se opět objevují velmi talentovaní mladíci. VK Dukla je to nenaučí a my nebudeme akceptovat stav, kdy nám takový klub bude určovat, jakou kategorii můžeme ještě vést a jakou už nám on rozbourá nabídkami. Neumím si představit, že toto by byl ochoten tolerovat někdo jiný. Přečetli jsme si se zájmem tragikomické zdůvodnění výroku příslušné komise na ČVS, jež zcela podle našich předpokladů podnikala jeden pokus za druhým jak to nastrčit, aby „to vyšlo“. Odvolali jsme se ke Správní radě ČVS a doufáme, že zdravý rozum zvítězí a výrok té komise se zruší. Vedle toho, jaké potíže by nastaly poté, vznikl by i nepředstavitelný precedens."