V první řadě je třeba zdůraznit, že k neoprávněným startům skutečně došlo a že klub BK Kondoři Liberec je zásadně proti jakýmkoliv neoprávněným startům hráčů. Ke startů došlo výhradně selháním trenérů.

V kategorii U17 se jednalo o administrativní chybu trenéra Jiráně, který ve dvou víkendových utkáních uvedl do zápisu o utkání nesprávné jméno hráče. Na anonymní udání se STK (sportovně-technická komise) rozhodla klub potrestat pokutou 10 tisíc korun a skrečováním obou utkání.

Navíc byl rozhodnutím disciplinární komise STK dne 9. ledna 2020 potrestán trenér Jiráň finanční pokutou a zákazem činnosti. Za nominaci na utkání, za napsání hráčů do zápisu o utkání totiž dle regulí ČBF (České basketbalové federace) zodpovídá výhradně trenér, který vše stvrzuje podpisem na zápise o utkání.

V kategorii U15 a U14 došlo rovněž k neoprávněným startům, kdy do několika utkání v obou kategoriích zasáhl hráč, který doposud nebyl registrován a trénoval basketbal pouze jeden měsíc.  Trenér družstev Michal Valšík se sám rozhodl hráče, který se stále rozhodoval mezi hokejem a basketbalem, zařadit do několika zápasů s cílem v něm vyvolat nadšení pro basketbal.

Ve všech zápasech trenér Valšík o svém úmyslu informoval trenéry soupeře a rozhodčí. Tento hráč navíc do utkání nijak bodově nepřispěl a všechna utkání liberecký klub výrazně prohrál. V žádném případě tak nešlo o činnost pro získání sebemenší sportovní výhody. Bohužel družstvo U14 hrající žákovskou ligu bylo celostátní komisí STK za tento přestupek trenéra potrestáno pokutou 20 tisíc a vyloučením ze soutěže. Družstvo U15 hrající nadregionální soutěž díky shovívavosti oblastní komise STK v soutěži pokračuje.

V článku je dále nepravdivé tvrzení o účasti pana Slowiaka na nominacích hráčů do utkání. Nominace na zápasy v klubu mají na starost výhradně trenéři svých družstev. Předseda klubu Jan Slowiak, o jehož odpovědnosti pan Jiráň hovoří, od zmíněné komise žádný osobní trest za nesprávné nominace v družstvech U14, U15 a U17 nedostal.

Jak bylo uvedeno výše, potrestáni byli komisí STK dne 9. ledna 2020 pan Jiráň a pan Valšík, který též dostal zákaz činnosti. Jak vyplývá z písemného vyjádření pana Valšíka pro tuto komisi, o svém rozhodnutí při nominaci neinformoval Jana Slowiaka ani nikoho z vedení klubu nebo ostatních trenérů.

Je tedy opět zarážející, pokud Aleš Jiráň hovoří o osobní odpovědnosti Jana Slowiaka za tyto nominace.  Pan Jiráň by sám měl zvážit, koho osočuje z podvodů. Byl to právě on, kdo jako trenér družstva U17 chybně nominoval hráče na zápas, což mohou potvrdit svým svědectvím hráči družstva.

Další tvrzení vůči osobě pana Slowiaka je nepravdivé. Pan Slowiak nebyl nikdy vyloučen z České basketbalové federace a je nadále jejím platným členem.

Platná informace je, že na základě kauzy neoprávněných startů hráčů klubu byla panu Slowiakovi, který byl v té době předsedou klubu a tedy jako jeho představitel nesl nepřímou odpovědnost za své podřízené, ukončena smlouva reprezentačního trenéra U16.

V článku dále pan Jiráň mylně a zavádějícím způsobem uvádí další fakta o situaci v klubu. Novým předsedou klubu je výkonným výborem zvolený pan Karel Vlasák.

Celý článek vnímá klub jako snahu o poškození klubu a osobní útok na pana Slowiaka. Klub v současné době zvažuje podání civilní žaloby za poškození dobrého jména.