Kdo dostane finance:
1. FK Nová Ves - fotbalové hřiště: 25.000 Kč, 2. Tatran Bílý Kostel - fotbalové hřiště: 20.000 Kč, 3. Spartak Chrastava - fotbalový areál: 15.000 Kč, 4. Sokol Víska - fotbalové hřiště: 10.000 Kč, 5. Slovan Frýdlant - sokolovna: 10.000 Kč, 6. Sokol Kunratice - fotbalové hřiště: 10.000 Kč, 7. Jachetní oddíl Hrádek n. N. - loděnice: 10.000 Kč.
"Přestože jde o mimořádné prostředky na údržbu, pro jejich čerpání platí stejná pravidla jako pro čerpání běžné údržby," upozornil předseda. "Je nutno doložit doklad na čerpání nákladů na energie (voda, topení, plyn, elektrika), na údržbu, na odstraňování následků povodní (př. úklid bláta technikou apod.), ale nelze čerpat na investice. K dokladům je potřeba přiložit doklady o zaplacení (kopie pokladního dokladu z TJ, nebo kopie výpisu z účtu o provedené platbě. Můžeme poskytnout prostředky do výše 70% doložených dokladů, nejvýše ale do výše přidělené částky. To zanmená, že na čerpání dotace 10.000 Kč je třeba doložit zhruba 14,5 tisíc korun v nákladech. Termín pro vyčerpání je do 15. listopadu," dodal Boháč.