Kdo se může zúčastnit ankety?

Anketa má již několik let ustálená pravidla a také jedním ze základních pravidel je fakt, že do ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec a Libereckého kraje za rok 2007“ mohou být nominováni pouze ti sportovci, kteří v roce 2007 „nosili tričko“ tělovýchovných jednot a sportovních klubů právě na území okresu Liberec a v krajské anketě na území Libereckého kraje.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Pro základní kategorie samozřejmě dosažené sportovní výsledky v roce 2007 – od titulů mistrů světa až po tituly mistrů republiky. Nižší úroveň ocenění, s ohledem na vysokou sportovní úroveň našeho okresu, má jen pramalou naději na úspěch. V ostatních kategoriích to pak jsou: dlouholetá činnost ve prospěch sportu (Síň slávy), trenérské úspěchy, mimořádné sportovní výkony nemající přesnou sportovní specifikaci a činy, které mají vedle sportovního ducha i lidský rozměr (cena Fair play).

Kdo navrhuje sportovce?

Sportovce do ankety může navrhnout skutečně kdokoliv – klub, TJ, kamarádi, čtenáři, funkcionáři, fanoušci, rodiče, babičky. Přestože anketu za „sportovní stranu“ pořádá okresní sdružení ČSTV (Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o. s.), byli bychom rádi, kdyby se v anketě objevili i sportovci z jiných střešních sportovních organizací (př. Sokol, Orel, ATJSK, ASŠK, Autoklub apod.). Způsob podání návrhu může být opět různý, ale pouze v písemné formě (dopis, elektronicky). Návrh by měl obsahovat základní údaje o sportovci, navrhovanou kategorii, nejlepší dosažený výsledek a samozřejmě klubovou příslušnost. U mládežnických kategorií pak ještě rok narození. Místa, kam lze návrhy poslat, jsou dvě: do redakce deníku a nebo k nám na okresní výbor LB-STO, Jablonecká 18, 46001, Liberec 1, e-mail: v.bohac@lb-sto.cz. Termín pro předložení návrhů je do středy.

Jak je možné hlasovat, jaké jsou hlasovací okruhy?

Hlasovat v anketě lze v zásadě třemi způsoby. Tím prvním bude vyplnění hlasovacích kuponů, které se budou v deníku objevovat v průběhu měsíce ledna 2008. Druhým okruhem je možnost hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků, které jsou k dispozici u nás na okresním výboru LB-STO o. s. v Jablonecké ulici. A tím třetím vycházíme vstříc uživatelům nejběžnějšího dnešního média – PC. Když si kliknete na naše internetové stránky www-lb-sto.cz, tak na nich najdete příslušný hlasovací lístek pro základní, tj. okresní kolo ankety.

A zde ještě, jako bych doplnil odpověď na předcházející otázku, tipovat můžete i sportovce, kteří nebudou v návrhu, který se bude objevovat v novinách. Je třeba si jen uvědomit, že takový sportovec bude „handicapován“ proti těm, kteří se v prezentačních článcích o nominovaných sportovcích objeví.

A hlasovací okruhy? Ty jsou za poslední roky stále stejné: 1. novináři + sponzoři + VIP, 2. tělovýchovné orgány a TJ, 3. města a obce, 4. čtenáři deníku.

V jakých kategoriích se soutěží a je v anketě něco nového?

Základními kategoriemi ankety jsou jednotlivci a družstva v kategorii mládež a dospělí, dále pak handicapovaní sportovci, veterán nad 60 let, trenér, netradiční sportovní výkon, uvedení do „Síně slávy“, cena Fair play.

Novinky budou dvě. Tou první je, že v kategorii družstev bude vyhodnoceno vždy pět nejlepších družstev místo dosavadních tří. Chceme tím dát větší prostor pro prezentaci i dalším sportovním kolektivům. Tou druhou novinkou je skutečnost, která navazuje na státoprávní změny, které platí od 1. ledna letošního roku. Od tohoto data je nově do okresu Liberec začleněno i město Jablonné v Podještědí – a zde právě mládežnický sport (atletika), v podobě Školního sportovního klubu ZŠ Jablonné, výrazně zvýší konkurenci v boji o umístění mezi vyhlašovanými sportovci.

Hovořím-li o mládežnických kategoriích, sluší se jen připomenout, že do nich jsou zahrnuti sportovci, kteří v roce 2007 dosáhli maximálně 19 let – tj. ročník narození 1988 a mladší.

Bude mezi špičkou nejlepších sportovců i Kateřina Neumannová?

Pokud tipující budou pragmaticky hodnotit pouze sportovní výsledky, pak nemůže být jinou odpovědí než ano. Vždyť je to mistryně světa z letošního MS v japonském Sapporu v běhu na 10 km.