Ohlášení úniku kyseliny z nádrže v areálu teplárny sídlící v ulici Dr. Milady Horákové v Liberci přijalo operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v 6.25 hodin. Na místo přijeli profesionální hasiči se třemi cisternovými vozy, automobilovým žebříkem a protiplynovým kontejnerem.

„Hasičům v ochranných oblecích a dýchací technice se podařilo provizorně utěsnit poškozenou nádrž. V areálu vytvořili vodní clony, kterými zkrápěly páry kyseliny unikající do ovzduší,“ řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková s tím, že se kyselina nedostala ani do kanalizace.

Podle vedoucí oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice v Liberci (KHS) by v případě kontaktu s lidským tělem byla kyselina chlorovodíková nebezpečná. „Páry této kyseliny mohou například způsobit krvácení a při dlouhodobém kontaktu i otok plic. V případě styku s pokožkou i poleptání,“ uvedla Jana Novotná.

Nádrž, ze které kyselina chlorovodíková unikala, je podle mluvčího teplárny Lukáše Jankovského měsíc po generální opravě. Tu pro teplárnu prováděla specializovaná firma. „Do vyšetření havárie nechci o příčinách úniku spekulovat,“ říká místopředseda představenstva Teplárny Liberec Tomáš Balcar.