Těžce zraněno bylo 10 osob, o 5 méně než loni. Kvůli koronavirové pandemii pokračovalo omezení pohybu obyvatelstva, což se projevilo i stejným počtem policií vyšetřovaných dopravních nehod – 1311, o 2 méně než loni. Omezení počtu jízd a uzavření pohostinství se projevilo i na poklesu počtu nehod pod vlivem alkoholu na 43, o 35 méně než loni.