„Oddlužení je složitý proces, který trvá několik týdnů, někdy i měsíců. Musí se doložit mnoho dokumentů," řekla Petra Ryšavá, dluhová specialistka.

Jednou z první podmínek, které klient musí splnit, je to, že musí být schopen do pěti let splatit minimálně 30 procent svých závazků. Druhou podmínkou je, že tyto závazky nevznikly z podnikatelské činnosti. Člověk, který se rozhodne pro vyhlášení osobního bankrotu, také nesmí být živnostník či jakkoliv jinak podnikat.

„Na oddlužení se nevztahuje neschopnost splácet hypotéku, protože v tom případě se jedná o úvěr zajištěný nemovitostí. Nejčastěji jsou tak adepty na osobní bankrot lidé, kteří nemají prakticky žádný majetek a mají řadu spotřebitelských úvěrů," dodala dluhová specialistka.

Oddlužení může proběhnout dvěma cestami: buď prodejem majetku dlužníka, nebo stanovením splátkového kalendáře.

V druhém případě žije dalších pět let dlužník z životního minima a zbytek příjmu rozděluje mezi své věřitele tak, aby jim za pět let splatil 30 % dluhů. Dlužník splácí věřitelům sám podle schváleného kalendáře.

Pokud dlužník všechny soudem stanovené požadavky splní, soud ho na jeho žádost po pěti letech zbaví zbylé výše dluhů. V opačném případě je ale na dlužníka okamžitě vyhlášen konkurz.