Z pozice ležmo na střeše - proti proudu vodního toku - jej jednotka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje přemístila zpět na silnici pomocí přivolaného jeřábu. Posádka vozidla vyvázla bez větší újmy. Při nehodě utrpěl jeden ze spolucestujících lehké zranění, které si vyžádalo ošetření.

Oslovení řidiči taxislužby sdělili, že vozovku před nehodou nikdo neprotahoval několik hodin. Vozidlo Technických služeb města Liberce ulicí Na Bídě projelo půl hodiny po nehodě.

Z havarovaného automobilu neunikly žádné provozní tekutiny, které by závažným způsobem ohrozily životní prostředí. Ke znečištění vodního toku nedošlo.

Všechny tři složky Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje (Rychlá zdravotnická záchranná služba první pomoci Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje i Policie ČR, Okresní ředitelství Liberec – služba dopravní policie) byly na místě vzhledem ke stavu silnic a počtu dopravních nehod téměř okamžitě.

V pátek 21.11. a v sobotu 22. 11. došlo celkem k několika desítkám dopravních nehod spojených s hustým sněžením, které ustalo až v sobotu nad ránem. Správce komunikace je povinen přednostně zabezpečit komunikace vyšší třídy. Zohledňuje se také čas, kdy sněžení ustane. Liberecké řidiče překvapil koncem listopadu nečekaně sníh na vozovce. V meziročním srovnání je letošní počet nehod na prvním sněhu srovnatelný s rokem minulým.

(lts)