Posílili například operační středisko a provoz na výjezdovém stanovišti Liberec, navýšili skladové zásoby léků a zdravotnického materiálu a požádali o výpomoc při případných transportech zdravotnické záchranné služby dalších krajů. „Například Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy nám přislíbila výpomoc při zajištění nočních transportů leteckou záchrannou službou,“ komentovala mluvčí krajských záchranářů Kristýna Fejfarová.

Aby nemohlo dojít k případnému zahlcení ambulancí Krajské nemocnice Liberec, požádali záchranáři o výpomoc při ošetření pacientů také všechny další nemocnice Libereckého kraje. „Z důvodu možného převozu pacientů z Německa a Polska, jsme požádali o výpomoc také záchranné služby a nemocnice v Zittau a Görlitz,“ podotkla Kristýna Fejfarová.

Po dobu konání šampionátu bude také posílen provoz na výjezdovém stanovišti Liberec, kde budou nepřetržitě v pohotovosti čtyři posádky typu Paramedik. „Připravena je také varianta posílení provozu na výjezdovém stanovišti Jablonec nad Nisou, a to o jednu posádku typu Paramedik,“ dodala Fejfarová.

Na operačním středisku bude v průběhu mistrovství zajišťovat provoz v denní směně pět operátorek a v noční směně pak čtyři. Pro příjem požadavků na zdravotnický zásah a pro komunikaci s posádkami na závodištích pak bude vyhrazeno samostatné dispečerské pracoviště.

Co se týče letecké záchranné služby, ta bude zajišťovat především primární zásahy, sekundární pouze u pacientů v ohrožení života a u pacientů ve stavu, kde by mohla být časová prodleva nebezpečná. „Vrtulník letecké záchranné služby byl vybaven systémem navigace na místo zásahu,“ poznamenala Kristýna Fejfarová. Na heliportu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje bude zároveň zázemí pro vrtulník Policie ČR.

Před začátkem mistrovství také krajští záchranáři navýšili skladové zásoby léků a speciálního zdravotnického materiálu. Zároveň připravili speciální formuláře v německém a anglickém jazyce pro základní informace o ošetřených pacientech z ciziny.