„Pacient byl hned po ošetření odvezen do nemocnice k vyloučení otřesu mozku,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Kristýna Fejfarová. Byl to první letošní případ, ani zdaleka by ale nemusel být poslední. Řada měst z kalamitami zmítaného Liberecka už proto před nebezpečím padajícího ledu oficiálně varuje.

Na majitele nemovitostí, aby střechy kontrolovali a snažili se případnému uvolnění sněhu zabránit, apeluje například majetkosprávní odbor frýdlantského městského úřadu. „Vzhledem k tomu, že ve městě jsou velmi úzké uličky, je možnost uskočení na poslední chvíli značně omezená. Neměly by se podcenit také vysoké nánosy sněhu na plochých střechách. Majitelé by měli zatížení střech sněhem kontrolovat,“ říká mluvčí frýdlantské radnice Alena Švejdová.

Před nebezpečím uvolnění rampouchů varují také v Hejnicích. „Chodci by měli raději ve vlastním zájmu více sledovat to, co je kolem nich i nad nimi, aby rizikové úseky chodníků raději obešli jinudy,“ uvedl místostarosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Podobně je tomu v Liberci, kde stejně jako ve Frýdlantu stále panuje kalamitní stav a místní strážníci opakovaně přijímají upozornění občanů na ledová nebezpečí trčící ze střech. „Povinností majitele nemovitosti je nechat na své náklady rampouchy odstranit, pokud by tím mohlo být ohroženo zdraví nebo majetek osob. Majitel nemovitosti však nemá trestní odpovědnost za škodu, která by pádem rampouchu byla způsobena – taková událost nemá znaky nedbalostního ublížení na zdraví nebo poškození cizí věci. Poškozený by vymáhal na majiteli nemovitosti škodu v občanskoprávním řízení,“ vysvětlila situaci kolem povinnosti shazování rampouchů mluvčí severočeské policie Jarmila Hrubešová.