Bez nadsázky lze říci, že přechod pro chodce je stejně nebezpečnou zónou jako ulice či silnice.

Není to v žádném případě nadprůměrně bezpečné místo.

Hovoří o tom údaje v rámci rozboru pohybu chodců a vozidel. Ukazují tendenci nehodových událostí kolem „zeber" přechodů.

Statistika nehod

V rámci Ústeckého kraje bylo dopravních nehod od ledna do konce září přímo na přechodu pro chodce 280. Dalších 318 nehod, způsobených v drtivé většině řidiči aut při střetu s jiným vozidlem, policisté evidovali do vzdálenosti pouhých 20 m od přechodu.

Kromě toho celkově bylo kdekoliv na komunikacích zaviněno 79 nehod chodci.

Za stejné období v Libereckém kraji přímo na přechodu pro chodce došlo k 70 nehodám a k dalším 77 do vzdálenosti 20 m od „zebry". V rámci celého Libereckého kraje chodci zavinili 46 nehod při pohybu kdekoliv na komunikacích.

Přechody a zákon

Ve velmi frekventovaném městském dopravním provozu je při přecházení potřeba být ve střehu, ať jde o chodce nebo řidiče vozidla.

Jednou z povinností chodců, která pro ně vyplývá ze silničního zákona, je přecházení silnic po přechodech: Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce", „Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo ve směru chůze.

Při hodnocení dopravních nehod se může stát chodec lehce viníkem, protože podle zákona, když přechází ulici (silnici), má zcela jasné povinnosti:

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Nechtěná past

Pro chodce jsou nebezpečné kupodivu také rovné dobře přehledné ulice a silnice, kde řidiči mají tendenci jet co nejrychleji. V obci na komunikaci, kde je předepsaná rychlost 50 km/hod., ale přehledný rovný úsek svádí k vyšší rychlosti, a chodec i řidič nemusí dobře odhadnout situaci.

Delší brzdná dráha rychleji jedoucího vozidla může mít osudný důsledek střet s chodcem. I přes snahu rychle zabrzdit.