„Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje žádá občany, aby se zbytečně neobraceli na linky tísňového volání 150 a 112 se žádostmi o odstranění polámaných větví ze soukromých pozemků. Svými žádostmi blokují linky tísňového volání dalším občanům, kteří potřebují bezprostřední pomoc,“ potvrdila mluvčí HZS Libereckého kraje Iva Michalíčková.

„Kalamitní stav v Libereckém kraji již skončil a všechny akutní nebezpečné stavy, spojené s nadílkou mokrého sněhu, již pominuly. Nyní se jedná o likvidační práce převážně na soukromých pozemcích, které nejsou už záležitostí jednotek požární ochrany,“ dodala.

Jednotky požární ochrany zasahují pouze v případech, kdy situace bezprostředně ohrožuje životy, zdraví či majetek, nebo hrozí nebezpečí z prodlení.

Pokud se nacházejí polámané větve a kmeny stromů například na soukromých pozemcích a podél komunikací, je povinností majitele nebo správce komunikace je odstranit za pomoci soukromých firem, nikoliv hasičů.

„V případě, že pozemek je majetkem obce, mohou se občané se žádostmi o pomoc obracet na starosty obcí, kteří jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči na žádost svého zřizovatele pak mohou pomoci při odstraňování polámaných stromů z obecních pozemků, komunikací a budov,“ doplnila mluvčí.