Od letošního dubna do září (včetně) došlo na silnicích v Libereckém kraji podle policejních dat k 478 srážkám se zvěří. Nehody za sebou podle odhadů zanechaly škody překračující 27 milionů korun. Skutečné číslo bude ale vyšší.

Škoda na zdraví, životě a majetku způsobená srážkami se zvěří je podle SRNA indexu v kraji třetí nejvyšší v republice – v přepočtu činí 11 232 korun na kilometr.

Jednoznačně nejrizikovějším úsekem v kraji dlouhodobě zůstává silnice I/9 mezi Novým Borem a Skalicí u České Lípy. Na části silnice dlouhé 1,3 kilometru došlo ve sledovaném období k 19 srážkám vozidel se zvěří. Výrazně rizikový na této silnici je úsek o délce 101 metrů, kde došlo k 7 střetům se zvěří o celkové škodě 185 000 korun.

SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná.

Ilustrační foto
Cestující si připlatí. Od nového roku se zvednou ceny v krajském ceníku

Oficiální statistiky o druhu sražené zvěře přináší za devět měsíců letošního roku jasná čísla. V České republice nejvíce kolizí s motorovými vozidly má na svědomí srnčí zvěř – konkrétně jde o 6445 střetů, což v celkových číslech představuje 78 %. S dramatickým odstupem následuje prase divoké (9% podíl), zajíc (4 %), pes (3 %), daněk (2 %) a jelen (2 %).

Policie ČR šetří již v osmi krajích nehody se zvěří v tzv. zkráceném režimu. Klade důraz na to, aby tyto nehody byly zpracovány co nejrychleji a nejefektivněji. Snižování administrativní zátěže však vede k tomu, že čísla uváděná v oficiálních statistikách nemají s realitou popisující počty nehod se zvěří mnoho společného.

Výše škod na zdraví, životě a majetku v Libereckém kraji.Výše škod na zdraví, životě a majetku v Libereckém kraji.Zdroj: Generali Česká pojištovna a Centrum dopravního výzkumu

Příkladem mohou být poslední pololetní výsledky na Vysočině. Před rokem ve stejném období v kraji bylo evidováno 1017 střetů, nyní statistiky přinesly číslo pouze 47. U kraje, který dlouhodobě patřil k územím s nejvyšším počtem střetů se zvěří v Česku, jde o nejdramatičtější rozdíl mezi oficiální evidencí nehod a realitou.

„Pro nadcházející období připravujeme inovace SRNA indexu, aby i přes změnu evidence nehod Policií ČR co nejvíce postihl skutečnou situaci o střetech motorových vozidel se zvířaty na českých silnicích a přinesl užitečné informace,“ vysvětluje Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu přináší 9. vydání SRNA indexu, který vždy na podzim (a na jaře) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku.

Podívejte se, jak vloni na podzim skočil statný jelen do silnice mezi Práchní a Novým Borem:

Zdroj: Tomáš Dvořák