Sportovní areál Vesec či areál na Ještědu, anebo další okrajové části města představují místa, kde můžete liberecké strážníky potkat na kolech. Jezdí jich dohromady, včetně okrskářů, zhruba sedm s tím, že díky kolům mohou být strážníci i na místech odlehlých a špatně přístupných.

Někdy se při práci pěkně zapotí, to třeba když nedávno strážnice honila po Liberci cyklistu, který porušil dopravní předpisy. „Naše město má relativně členité území a některá místa mohou být obtížně dostupná. Pro lepší pokrytí takových lokalit je určená dvoučlenná cyklohlídka. Strážníky však nepotkáte jenom na cyklostezkách, kde dohlíží na dodržování bezpečnosti nebo správné používání dětských přileb, ale provádí celou řadu dalších činností,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková.

Na kolech se tak strážníci zaměřují dále na monitorování černých skládek, registraci autovraků, kontrolují garáže, odstavená vozidla a také samozřejmě místa, která si jako svůj domov vyhlídli bezdomovci.

Monitorují možné zloděje dřeva

„Zaměřují se i na volně pobíhající psy,“ upozornila Daniela Bušková. Strážníci na kolech působí dále třeba v lesoparcích i městských parcích jako výstraha pro případné zloděje dřeva nebo vandaly. V létě svou přítomností odrazují před masovými nájezdy sběrače borůvek.

„Jezdí na horských kolech. Ty pomáhá udržovat v kondici pravidelný servis u autorizovaného prodejce. Mezi strážníky – cyklisty je i hlídka, která bývá v zimě na sjezdovkách na Ještědu,“ prozradila tisková mluvčí. Lidé mohou strážníky na kolech potkat nejen na cyklostezkách a u skateparku, ale dále i u zahrádkářských kolonií, v lesoparcích na Králově Háji, ve Vratislavicích nebo u lesního koupaliště.

Jezdí také kolem liberecké přehrady, kolem rybníka ve Vesci a Pivovarských rybníků ve Vratislavicích. „Do jejich rajónu patří dále vytipovaná místa s výskytem rizikových osob, například Luna, skatepark nebo krematorium,“ podotkla mluvčí.

Hlídka je schopna urazit za den i několik desítek kilometrů. Strážníci přitom nejen řeší přestupky, ale mnohdy radí, kam se kudy dostat, kde co najdou a podobně i návštěvníkům města.