„V mnoha případech se setkali s drobnými dopravními přestupky, které však řešili tak, že pomáhali vyprošťovat vozidla ze závějí, jako např. na točně autobusu v ulici Jizerská, kde pomáhali řidiči vyprostit vozidlo ze sněhové závěje,“ uvedla příklad Daniela Bušková, tisková mluvčí Městské policie Liberec.

Dále například ve Vratislavicích nad Nisou v městském parku označili vytyčovací páskou část parku, protože hrozil pád silné zlomené větve. „Tu následně odstraňovali liberečtí hasiči. Městští policisté také prováděli kontrolu určených krizových mostů a můstků na řece Nise a dalších potocích v Liberci z důvodu možného zanášení vodních toků padlými stromy a větvemi,“ pokračuje mluvčí Daniela Bušková.

Vše naštěstí proběhlo bez komplikací. Na určené organizace dále předávali poznatky o závadách systému, jako například Českým drahám přes hodinu nezvednuté vlakové závory v ulici Dlouhomostecká nebo technickým službám spadlé stromy a elektrické sloupy v ulici Lukášovská.