Jde o porušení a omezení pohybu občanů, turistů a kohokoli. Silnice slouží jako spojka Dlouhého Mostu s Vratislavicemi a Vescem, v zimě pak jako jediná sjízdná cesta do města pro občany bydlící v této části. Dále je to jediná přístupová cesta pro lidi mající zde rodinné domy, chaty a pozemky. Účelovým uzavřením této komunikace dojde ke znehodnocení této části území pro další rozvoj a paradoxně i k izolaci samotného areálu Vesec, do kterého byly investovány stamiliony korun. Vím, že je vše v kompetenci obcí, na jejichž katastru se komunikace nacházejí. Ale některá rozhodnutí asi neumím dobře vstřebat.

Již při zpracovávané koncepci areálu Vesec jsem upozorňoval na chybu plánovaného „ušetření“ tím, že se část nově vyasfaltované tratě pro jezdce na kolečkových bruslích má spojit s vozovkou. Jde o úsek od můstku po druhé parkoviště. Je to nebezpečné kombinovat silniční provoz se sportem na silnicích. Má-li být toto „ušetření“ nesmyslnou daní pro budoucnost areálu a celého navazujícího území, pak dochází ke hrubému porušení deklarovaného rozvoje i práv občanů. Tato část měla sloužit jako sportoviště a k příměstské rekreaci, konání různých akcí, individuálním výletům, a proto naše společnost zde rovněž plánuje výstavbu kempu. Vše je ve stádiu příprav, neboť ještě nejsou sceleny a dokoupeny všechny pozemky, které pak budou předmětem změny územního plánu.

Tento kemp s dětským areálem ve stylu radvánovické „šťastné země“ by se měl stát další turistickou destinací a rozšířit atraktivnost nabídky rodinám s dětmi na Liberecku. Zajedete-li si dnes do Vesce, zastaví Vás cedule zákazu vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy. Pozůstatek minulosti nebo plánovaná změna? Bylo by smutné, kdyby se vesecký areál stal pouze investiční příležitostí pro vyvolené stavební firmy a monoúčelovým komplexem. Když už byl tak draze vybudován, měl by logicky sloužit polyfunkčnímu využití. Trvalé uzavření této komunikace je v hrubém rozporu s deklarovanými plány. Navíc jsem se doslechl, že jedním z důvodů uzavření silnice ze strany Dlouhého Mostu je nebezpečí černých skládek a ze strany města Liberce plánováno oplocení areálu. Pak by tam asi byla závora jako v nějakém vojenském pásmu. Nebylo by lepší hledat areálu „pána a správce“ a začít přemýšlet trochu jinak?

Neodpustím si smutnou informaci, že jeden můj známý si na ono „pro občany vybudované parkoviště“ postavil auto a šel si zaběhat na lyžích. Když se vrátil, čekala zde policie a dala mu pokutu. Zákazu vjezdu si nevšiml. Ani argumentace, že si jel zasportovat na popud propagace z tisku o tom, jak areál slouží všem, mu nepomohla. A tak přišel o pětistovku a prohlásil, že do Vesce již nikdy více. Jestli má být Vesec další výdělečnou pastičkou na řidiče, pak je mi jich dopředu líto. Věřím, že o tomto záměru bude předem více veřejně diskutovat a že komunikace i sportoviště budou dál sloužit lidem.

Ing. Miloš Vajner, Dlouhý Most