Zatímco na domácí půdě je většina komentářů vůči Vystrčilovi kritických a jejich autoři ho obviňují z narušování čínsko-českých vztahů a budování vlastního PR. V zahraničí upozorňují komentátoři na to, že jde o významný krok v obraně lidských práv a vymezení se vůči agresivní a rozpínavé politice komunistické Číny.

Výjimky samozřejmě existují na obou stranách, většinou záleží na profilaci toho nebo onoho média či politika. Jeden podařený komentář přirovnal cestu Vystrčila na Tchaj-wan k tomu, když se Václav Havel poprvé setkal s Dalajlámou, také navzdory protestům a hrozbám Číny.

Důležité je zmínit, že Tchaj-wan potřebuje spojence a hledá je po celém světě dlouhodobě. Je to asi 10 let, kdy Tchaj-wan slavil 100 let a pozval 100 lidí z celého světa, aby poznali ostrovní stát, seznámili se s jeho historií a pochopili, že sami Tchaj-wanci vidí svou budoucnost v nezávislosti na Číně.

Já jsem byl jedním z nich. Když jsem během letošní návštěvy české delegace na ostrově, viděl známé a kamarády Tchaj-wance, jak s nadšením píší o České republice a vyjadřují vděčnost za slova pochopení a podpory, byl jsem pyšný, že se politická reprezentace ČR zase jednou zastala menšího hráče na geopolitickém poli.