Externista Libereckého deníku Pavel Vojtěch mi položil otázku, které jsem dost dobře nerozuměla. Zda prý si nemyslím, že čeští studenti jsou na Technické univerzitě v Liberci diskriminováni, když budou muset uvolnit koleje sportovcům v době konání mistrovství v klasickém lyžování, zatímco zahraničním studentům ze států, s kterými Česká republika nesousedí, zajistí organizační výbor náhradní ubytování.

Studenti se prý ohrazují, že to je nespravedlivé, když na rozdíl od nich si rodilí Češi musejí náhradní ubytování hledat, nebo jet domů. Cizinci jsou prý studenti jako všichni ostatní a klidě by mohli jet domů také.

„Nelíbí se mi jednání, kdy se dělají rozdíly mezi námi a studenty z ciziny. Přijde mi to nefér,“ tvrdí v článku student, který si samozřejmě nepřeje být jmenován.

Opominu xenofobní podtext takových výkřiků a nevěřím, že by byly charakteristické pro studenty Technické univerzity v Liberci. Škoda, že redaktor nepřijal logické argumenty: že například Indická republika je dál než Turnov a letenka stojí podstatně více než jízdenka do vlaku nebo autobusu, že jihoafričtí studenti přijeli v říjnu, neumějí česky a zatím se tady neorientují.

Že zahraniční studenti ze vzdálených států nemají v Česku příbuzné ani kamarády, kteří by je na těch pár týdnů vzali na byt. Že naši studenti byli v časovém předstihu informováni, co je čeká, a podepsali smlouvu, že kolej v daném termínu vyklidí. Že většina studentů se smířila s tím, že výuka odpadá, a řada z nich si na dobu šampionátu něco naplánovala.

Univerzita si šampionát nevymyslela. Kdyby ale nedostala více než třistamilionovou dotaci, podmíněnou uvolněním kolejí pro sportovce, museli by si všichni studenti - i ti narození v Česku - vystačit se zastaralými kolejemi.

Pak by ovšem místo ojedinělých výkřiků o tom, že čeští studenti se ocitnou na ulici, o nespravedlnosti a jiných nesmyslech, byly slyšet možná početnější a jistě oprávněnější výkřiky o tom, že univerzita nevyužila nabídky státní dotace a připravila se o možnost mít jedny z nejmodernějších kolejí.

Umím si představit novinové články psané v duchu, že uvolnit na několik týdnů koleje by se vyplatilo a že studenti jako inteligentní lidé by pochopili, že v takovém případě musejí v době šampionátu koleje vyklidit. Musím přiznat, že na takové argumenty by se mi odpovídalo obtížněji.

Jaroslava Kočárková, mluvčí Technické univerzity v Liberci