Centrum Babylon, Tipsport aréna, golfová hřiště, nové lyžařské areály… I když bylo mnoho vybudováno, infrastruktura pro cestovní ruch je stále nedostatečná.. Možná je to dáno i tím, že má slabou politickou podporu a že výsledky mají mnohaletou setrvačnost. Na rozdíl od průmyslových zón a zahájení výroby nových výrobních podniků si turistická zařízení velmi pomalu a těžce budují klientelu.

Nejde totiž jen o to nainvestovat, ale po léta trvá, než se do dané destinace naučí lidé jezdit. I když je to tak zdlouhavé, má to hluboký smysl. Turismus bude přežívat i v době ropných krizí, jen se upraví vzdálenosti přepravy na dovolenou. Klientela se trochu zamíchá a zase si vše „sedne“. A to neuvažuji o hrozbách terorismu ve spojení s leteckou přepravou. Automobilový průmysl může se vzrůstající cenou ropy potkat velmi silná rána. Zastaví se prodej aut a s ním i výroba nových, a tím i veškerých subdodávek.

Alternativní zdroje paliva jsou zatím v plenkách a trvalo by desetiletí, než by došlo k recesi. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že by se mělo věnovat turismu více pozornosti, zejména jsou-li k němu podmínky. A Liberecko je má téměř ideální. Navíc zaručuje zaměstnanost i tam, kde nejsou žádné továrny a podněcuje drobné podnikání.

Podívejte se na naši republiku z jakési ptačí perspektivy cestovního ruchu. Na prvním místě je logicky nejnavštěvovanější naše hlavní město Praha. Tak je tomu u všech evropských metropolí. Na druhém místě jsou proslulé Karlovy Vary, respektive onen západočeský trojúhelník lázeňských měst. A na třetím místě návštěvnosti je Český Krumlov díky zápisu do Unesca. Jenomže Český Krumlov žije pouze o letní sezóně a jakákoli další infrastruktura tam mimo ubytovací kapacity zatím chybí. A to nemluvím o velmi složité dopravě do této turistické destinace.

Nechť mi to Krumlováci prominou, ale Liberec je na tom demograficky líp. Má Liberecko šanci stát se třetím turisticky nejnavštěvovanějším místem v naší republice? Já jsem přesvědčen, že ano. Hodinka po dálnici od Prahy, kousíček od polských a německých hranic, obklopen horami a dominujícím Ještědem, spousta volnočasových aktivit včetně aquaparku a zoologické zahrady, celoročně otevřený zámek Sychrov, nedaleký Frýdlant, známý Český ráj a hlavně kvalitní lyžařské areály a velké možnosti pro cykloturistiku v létě.

Dobré důvody zde pobýt pár dní i týden. A to vše je koncentrované do relativně malé a dostupné oblasti. Znáte jiné vhodnější místo v republice s takovýmito možnostmi a přednostmi? A to nemluvím o příležitosti město zviditelnit ve světě sportu a zapsat do povědomí světa se SKI 2009. Jméno Liberec bude komoleno v mnoha jazycích. Dá se z toho „vytěžit“, že město se vryje do podvědomí jako zimní turistická destinace. Paradoxně bez ohledu na množství sněhu, který za rok napadne.

Na rozvoji cestovního ruchu na Liberecku mám zájem, a to z dvojího důvodu. Ten první má své logické podnikatelské aspekty. Čím kvalitnější infrastruktura a vzájemná spolupráce, tím více návštěvníků můžeme očekávat i my. A ten druhý je spíše z patriotismu. Viděl jsem toho ve světě dost a je mi líto, že jinde s málem jsou na tom s věhlasem mnohem lépe a že my máme tak slabou propagaci regionu. Každý přece rád bydlí někde, co je známé a kam ostatní touží alespoň zavítat jako turisté. Pokud i vy chcete něco pozitivního pro cestovní ruch udělat, kontaktujte mne nebo se podívejte na www.asociacejested.cz.


Ing. Miloš Vajner
Centrum Babylon, a. s. Liberec