Cílem projektu je přiblížit žákům příběhy lidí, kteří na vlastní kůži zažili bezpráví v období našich novodobých dějin a stávali se oběťmi totalitních režimů, jako byl nacismus za druhé světové války nebo komunismus po roce 1948.

Letos měli žáci možnost zhlédnout dokumentární snímek nazvaný „Hej, Gusto,…", který nabízí příběh dvou vysokoškolských studentů, kteří v roce 1982 složili parodii na Rybovu Českou mši vánoční „Hej, mistře, …". Za tento smělý čin byli souzeni a skončili ve vězení.

Film ukazuje, jak nelehká byla doba normalizace, pokračující ještě v osmdesátých letech dvacátého století, kdy svoboda projevu stále zůstávala značně omezena, což je pro dnešní mladou generaci něco nepředstavitelného a neuvěřitelného.

Účastníky akce vedle filmu velmi zaujala i beseda s pamětníkem, panem Dr. Janem Šolcem, vysokoškolským učitelem a bývalým poradcem prezidenta Václava Havla.

Příběhy bezpráví na SPŠ textilní Liberec. Host Jan Šolc.

Pan Dr. Šolc využil svých bohatých zkušeností a konkrétních zážitků k poutavému vyprávění a dokázal studenty doslova vyburcovat i ke všetečným otázkám typu: „ …jaký byl přínos Václava Havla pro Českou republiku, … jaké klady měl komunistický režim,…". Zkušený host studentům zasvěceně odpovídal a ve svém vystoupení se dotkl i aktuálního dění v naší zemi. Mistrně vybízel žáky k vyslovení jejich vlastního názoru, i mimo jiné k tématu volby nového českého prezidenta.

Pan Dr. Šolc se ztotožnil s výrokem T. G. Masaryka, že skutečnou demokracii je možno praktikovat se slušnými lidmi, a správně dodal, že výchova každého jedince začíná a spočívá především v rodině.

Na závěr besedy se podařilo rozvinout živou diskuzi. A to byl nepopiratelný úspěch našich „Příběhů"!

Václava Bleierová, SPŠ textilní Liberec