Dokument doporučuje, co by kraj měl dělat a jak se chovat,aby následky změny klimatu byly na obyvatele co nejmenší. V řadě případů řeší také to, jak předejít například bleskovým povodním nebo nedostatku vody. Doporučená opatření budou drahá a leckdy komplikovaná, ale vyplatí se.

Jedině zdravé životní prostředí nám totiž jako populaci může v budoucnu zajistit plnohodnotný život na Zemi. Liberecký kraj by tak měl plnit funkci jakéhosi koordinátora a proaktivně navrhovat opatření těm subjektům, kterých se negativní dopady klimatické krize dotýkají.

To je něco po čem se volá už dlouho. Kraj je dost velký a má dostatek pravomocí na to, aby opatření měla smysl a přinesla nějaký konkrétní výsledek. Zároveň má peníze nebo možnost je čerpat z Evropských fondů a inspirovat tak menší obce nebo jednotlivce, aby do toho šli také.

Významnou motivací je pak fakt, že celá Evropská unie směřuje k nízkouhlíkové ekonomice a všichni, kdo se k ní připojí, budou mít šanci čerpat miliony eur na záchranná opatření. Slovo záchrana je pak na místě. protože podle propočtů odborníků, už včera bylo pozdě a následky klimatické krize se budou už jen zhoršovat.