Zároveň platí všechna vládní omezení prodeje, fungování a i volného pohybu osob. Koronavirus tak ovládá zcela naše uvažování i konání a není na tom nic špatného, přece jenom jde o globální pandemii a určitý druh obav je na místě. Zcela jistě se tak tento virus stane také hlavním tématem všech mezilidských interakcí, ke kterým během vánočních svátků dojde.

Během těchto hovorů myslete na to, že ve společnosti panuje ztráta důvěry a obava z neznámého. Pokud budete mít příležitost, vysvětlujte a prezentujte data, jen jak to bude možné. Zvlášť u starších lidí, seniorů, kteří mají omezené zdroje informací, je potřeba připomínat, že například hlavním cílem vakcíny je je ochránit a nikoli vystavit nebezpečí, jak tvrdí některé konspirační teorie, jejichž přítomnost je o mnoho silnější v řetězových e-mailech, které plní elektronické schránky našich dědů a babiček. Diskutujte a vysvětlujte proto s pochopením, ne opovržením.