Kvůli rozšiřování těžby v polském dolu Turów může na 30 tisíc lidí nedaleko hranic přijít o vodu ve svých studnách a voda může zmizet i z okolní krajiny. O této hrozbě se ví už dlouho. Novinkou ale je, že Polsko konečně doplnilo zprávu vyhodnocující vlivy dolu na životní prostředí (tzv. EIA). České ministerstvo dokumentaci zveřejnilo a česká společnost se začala aktivně zapojovat do boje proti jednomu z největších znečišťovatelů v okolí. Do hry vstoupilo také jedno z nejvlivnějších ekologických hnutí Greenpeace, jeho česká pobočka dokonce spustila webové stránky, kde se mohou lidé z celé České republiky proti rozšiřování dolu postavit. Najdou zde text připomínek, které mohou poslat v právě probíhajícím procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí.. 

Šéfredaktor Libereckého deníku a editor Týdeníků Libereckého kraje Petr Vodseďálek.

Po zveřejnění dokumentace na úřední desce Libereckého kraje budou mít lidé, spolky a obce 30 dní na podání připomínek. Ministerstvo životního prostředí pak na jejich základě vypracuje souhrnné stanovisko ČR k navrhované činnosti, které bude podkladem pro polská povolovací řízení.            

Stejně aktivně jako Greenpeace by měly vystupovat obce, kterých se potenciální ztráta vody dotýká, tedy Chrastava, Hrádek nad Nisou a Frýdlantsko. Samosprávy by měly aktivně motivovat lidi a místní spolky, aby vznášely připomínky, aby se ozvaly, když jim něco vadí.

První vlaštovkou byl protest proti dolu Turów u pomníku Trojzemív Hrádku nad Nisou, kde se na konci dubna sešlo přes 500 lidí z Česka, Polska a Německa, kteří společně vytvořili živý řetěz zasahující na území všech tří států. Upoutali pozornost médií, politiků i obyčejných lidí a nastartovali tak kampaň, která má šanci donutit polskou stranu k ústupkům a zachránit vodu v Čechách. To za trochu úsilí stojí. Neměli bychom se bát říct, že rozšiřování těžby v blízkosti hranic nechceme.