Podle několika průzkumů je internet a online prostředí jejich primárním zdrojem informací. Využívají internetovou encyklopedii mnohem častěji než tu knižní a videa s návodem, jak něco udělat nebo jak něco funguje, sledují mnohem častěji, než žádají o pomoc druhého člověka.

Na druhou stranu je potřeba říct, že přítomnost člověka, v tomto případě učitele, který jim pomůže a vysvětlí, kde informace brát a jak s nimi pracovat, je nepostradatelná.

Kritici distanční výuky upozorňují na to, že celá generace kvůli zavřeným školám bude hloupá, nevzdělaná a nepoužitelná. Nedochází jim však, že mnoho pro život důležitých informací a znalostí se děti nenaučí ve škole, ale v rodině nebo jiném prostředí.

Samozřejmě, že pro prvňáky a druháky, je výuka na dálku šíleně těžká, když nemají osvojené základy čtení, psaní a počítání. Proto je dobře, že do škol nastupují, jako první. Ostatní děti zvládnou učení doma i nadále. Jejich návrat do škol by měl přijít, až to bude bezpečné a rozhodovat by o tom měli epidemiologové a ne učitelé.