Lidem není jedno, co se děje v jejich blízkém okolí. Pokud mají pocit, že to překračuje zákon nebo tolerovatelnou mez, neváhají upozornit úřady nebo další instituce, pod jejichž správu věc spadá. Ne všichni jsou z toho ale nadšení a občanský aktivismus vítají. Problém s tím mají většinou ti, kteří na kritizované věci mají nějaký podíl.

Nejnovějším případem je necitlivá těžba kůrovcového dřeva v rezervaci Plakánek v Českém ráji. Obec prodala dřevo firmě nebo jednotlivci, který při těžbě způsobil značné škody v oblíbené turistické lokalitě nedaleko hradu Kost. Toho si všimli ekologové, celou věc zdokumentovali a obeslali se stížnosti dotčené orgány ochrany přírody.

Za devastací části turisticky vyhledávané rezervace Plakánek u hradu Kost v jižní části CHKO Český ráj stojí těžba kůrovcového dřeva.
Je to k pláči. Podle ekologů byla zničena část vzácné rezervace Plakánek

Ty se k tomu postavily zodpovědně a věc začaly řešit. Jak zareagoval starosta obce, na jejímž katastru k události došlo? Nejprve odmítl sdělit, kdo dřevo těžil a pak začal nadávat na aktivisty a neziskovky. Zájem veřejnosti, která se začala vůči těžařům vyjadřovat velice kriticky, neunesl a začal urážet lidi na sociálních sítích. Místo, aby lidi uklidnil a uznal existenci problému, vrhl na sebe stín podezření.