Klimatická krize a její negativní vlivy dopadají na životy nás všech. To, že se klima na Zemi mění si podle nejnovějšího výzkumu, který si nechal zpracovat Český rozhlas, uvědomuje a přiznává většina české společnosti. Konkrétně 85 procent dotázaných odpovědělo kladně na otázku, zdali se klima mění. Co to ale znamená a jak situaci řešit? V tom už Češi a Češky tak jednotní nejsou.
Sociologové z agentur PAQ Research, STEM a CVVM také změřili v reprezentativním výzkumu pro Český rozhlas uhlíkovou stopu, kterou každý z nás vytváří tím, že spotřebovává elektřinu, vytápí svůj dům nebo byt, cestuje pozemní i leteckou dopravou a vliv má i to, co jíme. Každý si tak na webu rozhlasu může zjistit, jak moc přispívá svým životním stylem ke změně klimatu. Aplikace se stala hitem a zaplnila sociální sítě. Podobně jako ve výzkumu lidé sdíleli výsledky, ale už se příliš neměli k tomu, aby napsali, co hodlají změnit, aby jejich uhlíková stopa nadále nerostla.

Centrum odborného vzdělávání v Turnově.
Kraj bude mít další Centrum odborného vzdělávání. Vyroste v Semilech

Ve zmiňovaném výzkumu jen pětina dotázaných uvedla, že si uvědomuje dopady klimatické změny, nejčastěji přitom zmiňovali sucho, umírání lesů a proměny krajiny. To jsou přesně ty nejviditelnější vlivy, které proměňují naši krajinu a životy. Často je ale vidí pouze lidé, kteří žijí v blízkosti přírody a už méně je vnímají ti ve městech. Pokud totiž vaše živobytí závisí na půdě nebo počasí, stačí se rozhlédnout a můžete tyto změny pozorovat vlastníma očima.
Výzkum upozornil také na jinou věc a to, že lidé se o klima zajímají. Můžeme jen doufat, že to zaznamenají také čeští politici a udělají z ochrany životního prostředí jednu z priorit své volební kampaně u příležitosti podzimních voleb do sněmovny. Vyplatí se to nám všem. Příklad si mohou vzít v Německu, kde předvolební průzkumy aktuálně ovládají Zelení.