Ústavní péči by měli nahradit krátkodobí pěstouni. Mezi poslanci ale panuje neshoda na tom, jak rychle by měly kojenecké ústavy skončit. Z pohledu dítěte je ale odpověď snadná. Čím dříve, tím lépe. Česko je poslední země v EU, která ty nejmenší děti do ústavní péče umisťuje.

Podle řady institucí a odborníků je to ostuda. V roce 2018 dokonce kvůli kojeneckým ústavům podaly na Česko stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva při Radě Evropy dvě mezinárodní neziskové organizace. Hlavním argumentem zastánců náhradní rodinné péče pak je, že stabilní rodinné zázemí je velice důležité pro budoucí vývoj dítěte a ústavní péče rodinu zkrátka nahradit nemůže.

I když počet dětí ve státních zařízení postupně klesá, ještě vloni jich tam bylo umístěno okolo 250: Ústavní péče je také mnohem dražší než péče „profesionálních“ pěstounů. Pokud by stát zvýšil příspěvky za péči pro pěstouny a zprofesionalizoval jejich status, tak aby byli zaměstnaní a nejen příjemci dávek, pravděpodobně by narostl i jejich počet a zmizel by i poslední argument pro umísťování dětí do ústavů. Podle něj totiž není kam jinam děti dát, protože pěstounů je málo.