Město, která má vlastnické podíly na bytech, protože na ně před 20 lety poskytlo státní dotaci, se zase bojí právní odpovědnosti za dodržení uzavřených smluv. Ty totiž garantují družstevníkům to, že na ně město převede své podíly za 1 korunu.

Jenže to podle vedení Liberce není možné. Podle právní analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, jsou navíc smlouvy neplatné, protože při jejich uzavírání nedošlo ke splnění všech povinností daných zákonem. Družstevníci tento argument rozporují tím, že zákon nedodrželo město a trvají na bezúplatném převodu.

Patová situace, kterou město na začátku komentovalo tak, že řešení bude trvat roky, se zdá být po týdnech aktivního vyjednávání na dobré cestě ke kompromisu. Pomohla tomu nejen organizace bytových družstev, ale také blížící se volby, před kterými nechce být žádný politik za padoucha, který bere lidem bydlení.


Město tak podíly na družstevníky převede, ale ti budou muset zaplatit. Kolik zatím není jasné, ale mělo by to být méně než případná daň. Družstevníci z toho nejsou nadšení, ale pokud se nechtějí roky soudit, nezbude jim nic jiného než za svůj byt znovu zaplatit.