Někteří studenti to vítají, jiní jsou rozmrzelí, že odlet z rodinného hnízda musí odložit. Univerzita totiž nabádá studenty, kteří nemusí, aby nejezdili ani na vysokoškolské koleje.

Je to logické rozhodnutí. Když se mladí lidé nebudou potkávat na fakultách osobně, aby náhodou nešířili onemocnění COVID19, nemá smysl, aby se socializovali na kolejích, kde se přeci jenom moc dobře nedají dodržovat magická tři R.

Roušky se dají zvládnout, ale rozestupy, když sdílíte pokoj o několika málo metrech čtverečních se dvěma až třemi osobami, nejsou reálné. Hygiena rukou se dá dodržet jen stěží, když koupelna slouží dalším lidem ve vaší buňce. Poslední R, které se v současné době přidává k hygienickým a epidemiologickým doporučením, pak odkazuje ke zdravému rozumu. Toho by měli mít vysokoškoláci dostatek.

Online výuka tak samozřejmě plně nenahradí přítomnost studentů v učebnách a osobní kontakt s vyučujícím, nicméně není to napořád. Technická univerzita například počítá s tímto omezením zatím na měsíc. To se dá zvládnout. Přeci jenom mají začínající studenti těch opravdových studijních měsíců vedoucích k získání titulu před sebou minimálně ještě 29.