A že jízdní řády v následujících zastávkách jsou tím pádem k ničemu (no,připusťme,že alespoň orientačně jo)…
Na základě toho vznikl i před časem záměr (vize?) vybudovat odlehčující tunel propojující ulici Sokolskou s Jabloneckou,což je zřejmě ale "hudba budoucnosti"…
Mnohem aktuálnější však je,k jakému zhoršení dále dojde po zprovoznění Plaza Centers (konečně sama vlastní výstavba už se na tom významně podepisuje)…
Zajímá mne proto,jestli před schválením této stavby byla v tomto směru vypracována dopravní studie,a pokud ano,jaké jsou alespoň její závěry?

V.Breth

ODKAZY: