Podle tiskového mluvčí organizačního výboru Zdeňka Soudného je ve skokanském areálu na Ještědu i na běžeckém stadionu ve Vesci připraveno 15 míst pro vozíčkáře díky speciálně vybudovaným podestám v místech, ke kterým je dobrý přístup. Obě podesty pro handicapované diváky jsou umístěny na tribunách tak, aby z nich byl dobrý výhled na sportoviště.

Vjezd do areálů bude držitelům ZTP a ZTTP umožněn na dobu nezbytně nutnou k vystoupení a nastoupení postiženého. Auta pak bude nutné odvézt na určená parkoviště. Co se týká skokanského areálu na Ještědu, bude k tomuto účelu sloužit parkoviště IZS na dolní stanici lanovky vedle retenční nádrže.

Pro areál ve Vesci je určeno parkoviště u dálnice. Na obou parkovištích bude pro postižené vyhrazeno 5 parkovacích míst. V obou areálech jsou samozřejmě i speciálně upravené toalety.

Pro pohodlný pohyb po sportovních areálech organizační výbor doporučuje zdravotně postiženým divákům doprovod. Doprovodná osoba dostane 50procentní slevu na vstupenky, držitelé ZTP a ZTTP mají vstup na sportovní i doprovodné programy zdarma.