„Současný organizační výbor je nekompetentní a nefunkční, napjaté termíny prací jeho zástupci bagatelizují. V této chvíli považuji uspořádání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 za ohrožené a útoky na práci bývalého OV za hledání viníka a vlastního alibi pro případný neúspěch,“ uvedl Kumpošt na adresu Neumannové, kterou do čela mistrovství dosadilo Ministerstvo školství. „Nová prezidentka MS2009 lživě manipuluje s fakty, když tvrdí, že jsem o veškerých záležitostech v OV rozhodoval sám, že PR agentura odčerpala z účtu čtyři miliony korun a ona za to postrádá jakékoliv plnění, že vývoj software informačního systému, který má stát kolem dvaceti milionů korun, je schopna obstarat zapouhéhopůlmilionua že organizační výbor převzala ve špatném finančním stavu,“ prohlásilKumpošt.

Pravdu ukáže až audit

Podle Kateřiny Neumannové pravdu o stavu mistrovství ukáže až audit, který si nové vedení objednalo. „Již nyní lze říci, že některé smlouvy ohledně příprav mistrovství jsou přinejmenším podivné,“ uvedla na dotaz Deníku Neumannová, která je nyní prezidentkou MS Liberec 2009. „Když Kateřina Neumannová tvrdila, že nový software pro mistrovství sežene za půl milionu korun, tak tím myslela řádově půl milionu. Každopádně ta cena vychází z jejího jednání, které měla s firmou, jež se touto softwarovou oblastí zabývá,“ vysvětlil mluvčí MS 2009ZdeněkSoudný.

Roman Kumpošt poukazuje také na skutečnost, že za jeho působení již několik auditů proběhlo. Veškeré náklady na chod organizačního výboru Liberec 2009 jsou hrazeny z prostředků Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a z financí získaných vlastními marketingovými aktivitami. „Ani jediná koruna nepochází ze státní dotace. Kromě FIS, která je hlavním kontrolním orgánem, proto žádné jiné instituci nepřísluší hodnotit finanční operace OV ani stav příprav. Při poslední, detailní prověrce všech sekcí letos v květnu označili inspektoři FIS připravenost Liberce jako vynikající,“ zdůraznil Kumpošt.