„V situaci, kdy město nemá na uspořádání mistrovství dost peněz, organizátoři investují zbytečně více jak dvěstě– šest milionů korun. To je celá čtvrtina původního rozpočtu,“ zní stanovisko klubu zastupitelů za SOS pro Liberec. Kritice vystavují zejména zasněžování tratí ve Vesci a budování letních variant sportovišť.

Ačkoli jsou mnohé stavby již v běhu, SOS pro Liberec vytvořila seznam těch, které lze ještě zarazit. „Kdyby se to udělalo, ušetřilo by se 125 milionů,“ uvedl hlavní oponent současného stavu příprav Josef Winter. Sám by si představoval, že by se z příprav mohla vyškrtnout in–linová dráha ve Vesci. SOS pro Liberec pak ústy svého odborníka tvrdí, že zbytečně drahá je i zasněžovací technologie.

„Potřebné množství sněhu je možné vyrobit na Ještědu a zde ho také uložit. Před mistrovstvím by se pak do Vesce převezl,“ popsal svou představu Josef Winter. Kolik by tento způsob zasněžování stál sice zatím nespočítal, ale je přesvědčen, že tento způsob je levnější.

S připomínkami absolutně nesouhlasí organizační výbor mistrovství. „Budujeme areály tak, aby nebyly uzpůsobeny pouze k jednorázovým akcím, ale aby po skončení mistrovství mohly sloužit i veřejnosti,“ hájí investice mluvčí organizačního výboru Vladimír Zemánek. Podle jeho slov se kritici zatím s žádným konkrétním návrhem na organizátory sportovního svátku neobrátili. Za zcela nesmyslné považují organizátoři převážení sněhu z jednoho areálu do druhého. „Byl by to světový unikát. V současnosti navrhovaný způsob zasněžování je naprostým standardem,“ zdůraznil Vladimír Zemánek. Pokud by organizátoři přistoupili na návrhy SOS pro Liberec, nejenže by zaplavily město stovky aut převážejících sníh, ale zároveň by během pár let peníze za tyto transporty převýšily cenu stávající technologie.