Některá miminka se bohužel do sobotního vydání 21. června nevešla (Petr Mach, Kristýna Forsterová, Antonín Otmar, Natálie Subá). V tištěném Deníku i na internetu je najdete další sobotu.